Cerium based thin film coatings for press hardening applications

Diarienummer 2014-03433
Koordinator Swerea KIMAB AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid oktober 2014 - juni 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet var att utveckla en tunnskiktsbeläggning baserad på ceriumoxid med hög termisk stabilitet och bra korrosionsegenskaper. En beläggning baserad på en dispersion innehållande ceriumoxid och metallpartiklar togs fram. Preliminära studier indikerar att beläggningen uppfyller de krav på värmetålighet som finns för presshärdning och att beläggningen också har en viss korrosionsskyddande förmåga.

Resultat och förväntade effekter

Beläggningen som utvecklades i projektet består av en tunn komposit beläggning innehållande ceriumoxid och metallpartiklar, som Al och AlSi. Studier indikerar att beläggningen uppfyller krav på temperaturbeständighet som finns för presshärdning. Elektrokemiska mätningar visar att korrosionsegenskaperna är jämförbara med kommersiell AlSi beläggning. Ytterligare optimering av beläggningen är dock nödvändig för kunna testa den för industriella tillämpningar.

Upplägg och genomförande

Initialt utvecklade beläggningar var baserade på dispersioner av ceriumoxidpartiklar som applicerades genom doppning. Beläggningens förmåga att förhindra högtemperaturoxidation studerades och korrosionsegenskaperna utvärderades med accelererad korrosionssprovning. För att minska porositet och förbättra oxidations- och korrosionsmotstånd togs beläggningar fram som baseras på ceriumoxid dispersioner med tillsatser av metallpariklar. Korrosionsegenskaperna av de senare beläggningarna utvärderades med elektrokemiska mätningar

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.