Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Ceritdoo ab resebidrag - 2018

Diarienummer
Koordinator Certidoo AB
Bidrag från Vinnova 9 923 kronor
Projektets löptid maj 2018 - maj 2018
Status Avslutat

Syfte och mål

Certidoo tackar Vinnova för resebidraget till EUREKA Innovation Days 2018 där målet vara att knyta samarbetspartners inom EU för kommande Eurostars 2019/2020 ansökan samt mingla och lära oss nytt.

Resultat och förväntade effekter

Vi använde tiden väl och tycker vi lyckades med upgifterna vi hade ställt oss in på.

Upplägg och genomförande

Vi använde tiden väl och tycker vi lyckades med upgifterna vi hade ställt oss in på.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 12 maj 2018

Diarienummer 2018-02418

Statistik för sidan