Centrumdagen 2015 rev 1

Diarienummer 2015-06786
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG
Bidrag från Vinnova 391 995 kronor
Projektets löptid april 2014 - december 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med Centrumdagen var att representanter för samtliga VINN Excellence centra och Berzelli centra skulle samlas för att presentera och diskutera industrinära resultat från de gångna åren, under temat ´Skördetid´. Samtliga centra utom ett deltog i centrumdagen.

Resultat och förväntade effekter

Centrumdagen 2015 genomfördes som planerat torsdagen den 12 november 2015. Antalet deltagare var c:a 110. Reaktioner efteråt var genomgående positiva, och såväl presentationer som paneldebatt gav en god bild av vad som åstadkommits, och den viktiga roll kompetenscentra har för nyttiggörande av akademisk forskning i samarbete med industrin och samhället.

Upplägg och genomförande

Planering och genomförande av centrumdagen sköttes på ett utmärkt sätt, och kostnaderna höll sig inom den anslagna ramen.

Externa länkar

http://www.chalmers.se/en/conference/centre-day2015/Pages/default.aspx

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.