Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Centrum för Transportstudier - Etapp 3

Diarienummer
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - Transportplanering, ekonomi och teknik (TET)
Bidrag från Vinnova 21 000 000 kronor
Projektets löptid januari 2015 - augusti 2018
Status Avslutat

Syfte och mål

CTS:s mål har varit att vara en central aktör inom nationell och internationell transportforskning. Tungpunkten för verksamheten är transportmodellering och samhällsekonomisk analys. CTS ämnar att fortsätta som forskarnätverk. Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad på KTH har beslutat driva centret vidare för att se till att den stora tillit och goda samarbeten transportforskare emellan ska fortsätta.

Resultat och förväntade effekter

CTS har under etapp 3 framgångsrikt bedrivit närmare 200 olika forskningsprojekt, hållit över 100 lunchseminarier och varit värd för ett 20-tal workshops och konferenser. Projektreferat, konferensnotat, workingpapers, publikationer, nyhetsbrev med mera återfinns på hemssidan https://www.cts.kth.se/

Upplägg och genomförande

CTS har letts av en styrelse som har sammanträtt omkring fem gånger per år. Alla parter har varit representerade. Det operativa arbetet har letts av en ledningsgrupp och bestått av föreståndare och representanter från KTH och VTI.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2015-02393

Statistik för sidan