Centrum för Transportstudier - Etapp 3

Diarienummer 2015-02393
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - Transportplanering, ekonomi och teknik (TET)
Bidrag från Vinnova 21 000 000 kronor
Projektets löptid januari 2015 - augusti 2018
Status Avslutat

Syfte och mål

CTS:s mål har varit att vara en central aktör inom nationell och internationell transportforskning. Tungpunkten för verksamheten är transportmodellering och samhällsekonomisk analys. CTS ämnar att fortsätta som forskarnätverk. Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad på KTH har beslutat driva centret vidare för att se till att den stora tillit och goda samarbeten transportforskare emellan ska fortsätta.

Resultat och förväntade effekter

CTS har under etapp 3 framgångsrikt bedrivit närmare 200 olika forskningsprojekt, hållit över 100 lunchseminarier och varit värd för ett 20-tal workshops och konferenser. Projektreferat, konferensnotat, workingpapers, publikationer, nyhetsbrev med mera återfinns på hemssidan https://www.cts.kth.se/

Upplägg och genomförande

CTS har letts av en styrelse som har sammanträtt omkring fem gånger per år. Alla parter har varit representerade. Det operativa arbetet har letts av en ledningsgrupp och bestått av föreståndare och representanter från KTH och VTI.

Externa länkar

Hemsida för centrum för transportstudier

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.