Centerprise

Diarienummer
Koordinator Acreo AB - Acreo AB, Norrköping
Bidrag från Vinnova 13 000 000 kronor
Projektets löptid november 2006 - november 2009
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2006-02830

Statistik för sidan