Centerprise

Diarienummer
Koordinator Acreo AB - Acreo AB, Norrköping
Bidrag från Vinnova 13 000 000 kronor
Projektets löptid november 2006 - november 2009
Status Avslutat