Centerprise III

Diarienummer
Koordinator Acreo AB - Acreo AB, Norrköping
Bidrag från Vinnova 650 000 kronor
Projektets löptid december 2010 - mars 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektets syfte har varit att kommersialisera den tryckta elektroluminiscenta displayteknologin som Acreo utvecklat och att nå markanden med tekniken. Detta anses uppfyllt i och med bildandet av ett nytt bolag för avknoppning av tekniken.

Resultat och förväntade effekter

Acreo har framgångsrikt etablerat kundkontakter och verifierat den kommersiella och tekniska potentialen i den tryckta EL-tekniken. Arbetet med avknoppning till ett nytt bolag har inletts. Tekniken förväntas användas i huvudsak för marknadsföring och belysning, där teknikens flexibilitet kommer tillåta många olika nya användningssätt och tillämpningar. Existerande tryckerier förväntas kommersiellt kunna tillverka tryckta EL-displayer.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts med några huvudaktiviteter; verifiering av den tekniken, etablering av ´supply chain´, framtagande av kundspecificerade demonstratorer samt påbörjan av kommersialisering genom avknoppning av ett nytt bolag. Efter en inledande grundläggande teknikutveckling har de tre första aktiviteterna i princip genomförts för varje kund. Med utgångspunkt från kundens behov har tekniken anpassats för att uppfylla kundens mål, nödvändiga leverantörer identifierats och demonstratorer har tillverkats. Sammantaget har en grund för kommersialiseringen lagts.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.