Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Celysis Color (Eureka project E!3124)

Diarienummer
Koordinator XaarJet AB
Bidrag från Vinnova 688 600 kronor
Projektets löptid december 2003 - november 2005
Status Avslutat

Senast uppdaterad 10 november 2018

Diarienummer 2003-02843

Statistik för sidan