Celysis Color (Eureka project E!3124)

Diarienummer 2003-02843
Koordinator XaarJet AB
Bidrag från Vinnova 688 600 kronor
Projektets löptid december 2003 - november 2005
Status Avslutat