CELTIC-Mobile City Moments

Diarienummer
Koordinator Appello Systems AB
Bidrag från Vinnova 507 600 kronor
Projektets löptid januari 2007 - december 2009
Status Avslutat

Externa länkar

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2006-03764

Statistik för sidan