CELTIC-MANGO: Styrning och Övervakning av Framtida Optiska Nätverk

Diarienummer
Koordinator Kungliga tekniska högskolan - Institutionen för mikroelektronik och tillämpad fysik
Bidrag från Vinnova 1 689 850 kronor
Projektets löptid november 2007 - februari 2011
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2006-03239

Statistik för sidan