CELTIC-MANGO: Styrning och Övervakning av Framtida Optiska Nätverk

Diarienummer 2006-03239
Koordinator Kungliga tekniska högskolan - Institutionen för mikroelektronik och tillämpad fysik
Bidrag från Vinnova 1 689 850 kronor
Projektets löptid november 2007 - februari 2011
Status Avslutat