CELTIC-B21C (Teracom)

Diarienummer
Koordinator Teracom AB - Teracom AB
Bidrag från Vinnova 873 100 kronor
Projektets löptid januari 2007 - mars 2010
Status Avslutat

Externa länkar

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2006-03640

Statistik för sidan