CELTIC-B21C (Teracom)

Diarienummer
Koordinator Teracom AB - Teracom AB
Bidrag från Vinnova 873 100 kronor
Projektets löptid januari 2007 - mars 2010
Status Avslutat

Externa länkar