CELTIC-4GBB

Diarienummer 2008-04378
Koordinator UpZide Technologies AB
Bidrag från Vinnova 1 366 440 kronor
Projektets löptid januari 2009 - oktober 2012
Status Avslutat