Cellbaserad Effektvalidering

Diarienummer 2012-00128
Koordinator Redoxis AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid juni 2012 - maj 2013
Status Avslutat

Externa länkar