Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Cell therapies

Diarienummer
Koordinator Karolinska Institutet - Institutionen för laboratoriemedicin
Bidrag från Vinnova 25 000 000 kronor
Projektets löptid januari 2011 - december 2016
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Det övergripande syftet med satsningen Cellterapier är att främja utveckling av cellterapiprodukter för behandling av patienter med med svåra eller livshotande sjukdomar. Den VINNOVA finasierade miljön har skapat en väl sammanhållen verksamhet som omfattar innovativ forskning, kvalitetsäkrad tillverkning, GMP styrd processutveckling och banbrytande kliniskt utvecklingsarbete. Under projektets framskridande har regulatorisk och patentstrategisk expertis knutits till miljön. Konsortiet har kvalitetsäkrat och utvecklat ett flertal cellterapiprodukter.

Långsiktiga effekter som förväntas

Under projetiden har processen att producera mesenkymala stroma celler (MSC) kvalitetssäkrats och överförts till GMP standard, vilket är en förutsättning för att etablera MSC som klinisk behandling för de prioriterade indikationerna. En fasI/II klinisk prövning i patienter med Multiple Myelom där CellProtect (autolog NK cells produkt) studerats som tilläggsbehandling till standard of care har utförts. Resultaten från projektet utgör en stabil grund som borgar för en fortsatt framgångsrik utveckling av innovativa behandlingstrategier för svårt sjuka patienter.

Upplägg och genomförande

Under projekttiden har ett flertal protokoll och metoder för produktion av patientsäkra och kliniskt effektiva cellpreparationer utvecklats. Validerade tillverkningsmetoder har etablerats på Karolinska Center Cellterapi (KCC) Vecura. Förfining av cellterapi med MSC och NK cells preparationer möjligörs genom att kliniska studier utförs parallellt med en nogrann utvärdering av cellterapibehandlingen och den metodiska produktutvecklingen. Miljön har aktivt deltagit i och framgångsrikt stärkt såväl inhemska som internationella nätverk inom cellterapi området.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 4 juli 2023

Diarienummer 2010-00501

Statistik för sidan