Cell-baserat test för prediktion av allergiframkallande förmåga

Diarienummer 2012-00799
Koordinator SENZAGEN AB
Bidrag från Vinnova 2 000 000 kronor
Projektets löptid augusti 2012 - januari 2015
Status Avslutat