Cell-baserad administrering av biologiska läkemedel till hjärnan för behandling av neurodegenerativa sjukdomar

Diarienummer 2017-03001
Koordinator Sinfonia Biotherapeutics AB - Novum
Bidrag från Vinnova 4 154 995 kronor
Projektets löptid november 2017 - oktober 2020
Status Pågående
Utlysning Utveckling och produktion av biologiska läkemedel
Ansökningsomgång Biologiska läkemedel - 2017

Syfte och mål

Det medicinska behovet för neurodegenerativa sjukdomar såsom Alzheimer, Parkinson och frontallobsdemens är enormt. Syftet med vårt projekt är att utveckla nya effektiva cell-baserade terapier för behandling av dessa sjukdomar. Med hjälp av en unik teknologi som kallas ”the Brain Repair Device" (BRD), skapas fantastiska möjligheter att behandla den sjuka hjärnan på ett effektivt sätt. Vinnovas anslag möjliggör att vi kan utvärdera tre olika BRD-terapier, alla baserade på olika klasser av biologiska faktorer, i avancerade prekliniska sjukdomsmodeller.

Förväntade effekter och resultat

Projektet har som mål att leverera följande milstolpar: - ett unikt och effektivt koncept av immunoterapi för behandling av Parkinons sjukdom och andra neurodegenerativa tillstånd. - en ny behandlingsstrategi för Alzheimer och andra så kallade tauopatier där vi med hjälp av ett terapeutiskt enzym angriper sjukdomsdrivande processer i hjärnan. - en unik neurorestorativ terapi, som primärt är inriktad mot speciella genetiskt definierade former av frontallobsdemens. Resultaten från dessa experiment förväntas leda till klinisk translation inom en överskådlig framtid.

Planerat upplägg och genomförande

Projekten ligger i olika faser inom preklinisk utveckling. Forskningsprogrammet är uppdelat i tre olika arbetspaket, som omfattar utveckling och karakterisering av olika BRD cell linjer samt slutligen de viktiga koncepttesten av respektive terapi i olika prekliniska modeller. Parallellt med de laborativa aktiviteterna kommer vi att planera den kliniska utvecklingsfasen. Detta kommer att ske genom interaktioner och samarbeten med kollegor och experter på nationell så väl som på internationell nivå.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.