Cefibra

Diarienummer
Koordinator Encubator AB - Chalmers Entreprenörskola
Bidrag från Vinnova 1 200 000 kronor
Projektets löptid december 2007 - oktober 2008
Status Avslutat

Externa länkar