CBIs konsortium för innovativ tillväxt

Diarienummer
Koordinator STIFTELSEN IMIT - IMIT Göteborg
Bidrag från Vinnova 6 200 000 kronor
Projektets löptid september 2009 - september 2012
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-03132

Statistik för sidan