CATRENE - eGo

Diarienummer
Koordinator Precise Biometrics AB
Bidrag från Vinnova 3 500 000 kronor
Projektets löptid december 2009 - september 2013
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-04671

Statistik för sidan