CATRENE - eGo

Diarienummer 2009-04671
Koordinator Precise Biometrics AB
Bidrag från Vinnova 3 500 000 kronor
Projektets löptid december 2009 - september 2013
Status Avslutat