CarPolCap

Diarienummer
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap
Bidrag från Vinnova 3 110 000 kronor
Projektets löptid januari 2012 - september 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Det övergripande målet med projektet var att demonstrera en superkondensator med elektrodmaterial bestående av kolnanostrukturer. Två olika prototyper har levererats. Anpassning av specifika kolnanorör(CNT)- och kolnanofiber (CNF)-nätverk har gjorts för att erhålla kolbaserade elektroder. Karakterisering och integrering av dessa elektroder i en användbar demonstrator gav såväl ökade teoretiska kunskaper som en grundläggande teknisk plattform för fortsatt utveckling mot produktifiering.

Resultat och förväntade effekter

Projektet resulterade i två prototyper med prestandaförbättringar med minst en faktor 5 genom nyttjande av nanostrukturerade kolbaserade elektrodmaterial och avancerade bearbetningstekniker. Prototyperna utgör proof-of concept och blir därmed en teknisk plattform för kommande projekt för uppskalning och integration. Det tvärvetenskapliga samarbetet i projektet har också resulterat i utveckling av en ny CMOS-kompatibel växtmetod för CNFs. Vi ser en möjlig kommersialisering inom ca 3 år, i linje med förväntad tidpunkt för industriellt tillgänglig tillverkningsprocess.

Upplägg och genomförande

Projektet genomfördes till väsentlig del genom samarbete mellan University of Cyprus, Smoltek och Chalmers Tekniska Högskola. Framtagning av CNF-elektroder hos Smoltek skedde med olika metoder - bl a en ny framgångsrik växtmetod baserad på katalysatormaterial i form av nanopartiklar från University of Cyprus. Efter material- och prestandakarakterisering vid Chalmers och prototyptillverkning hos Smoltek kunde förbättrad superkondensatorprestanda med en faktor 5 demonstreras.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2011-02031

Statistik för sidan