CarPolCap

Diarienummer 2011-02031
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap
Bidrag från Vinnova 3 455 000 kronor
Projektets löptid januari 2012 - september 2015
Status Pågående

Syfte och mål

Det övergripande målet med projektet var att demonstrera en superkondensatorer med elektrodmaterial bestående av kolnanostruktur. Två olika prototyper har levererats. Anpassning av specifika CNT- och CNF-nätverk har gjorts för att åstadkomma kol-baserade elektroder. Karakterisering och integration av dessa till en användbar demonstrator gav oss inte bara bättre teoretiska kunskaper utan också en grundläggande teknisk plattform för fortsatt utveckling mot produktifiering.

Förväntade effekter och resultat

Projektet gav två prototyper med prestandaförbättringar med minst en faktor 5 på grund av nyttjande av nanostrukturerade kolbaserade elektrodmaterial och avancerade bearbetningstekniker. Prototyperna visar på proof-of concept och blir därmed en teknisk plattform för kommande projekt för uppskalning och integration. Det tvärvetenskapliga samarbetet i projektet har också resulterat i utveckling av en ny CMOS-kompatibel växtmetod för CNFs. Vi ser en möjlig kommersialisering inom ca 3 år, i linje med förväntad tidpunkt för industriellt tillgänglig tillverkningsprocess.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet genomfördes till väsentlig del genom samarbete mellan University of Cyprus, Smoltek och Chalmers Tekniska Högskola. Framtagning av CNF-elektroder hos Smoltek skedde med olika metoder - bl a en ny framgångsrik växtmetod baserad på katalysatormaterial i form av nanopartiklar från University of Cyprus - i kombination med material- och prestandakarakterisering vid Chalmers och prototyptillverkning hos Smoltek vilket ledde till demonstration av förbättrad superkondensatorprestanda.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer. Projektets koordinator kan ge dig mer information.