Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

CAN-REMAN

Diarienummer
Koordinator Linköpings universitet - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Bidrag från Vinnova 1 456 000 kronor
Projektets löptid december 2008 - december 2011
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

återtillverkning, (eng. remanufacturing) innebär en industriell process där man renoverar/rekonditionerar använda produkter så att de erhåller samma eller bättre egenskaper och prestanda än de hade som nytillverkade. återtillverkning är en snabbt växande bransch med stora potentiella ekonomiska och miljömässiga fördelar. EraSME projektet CAN-REMAN:s övergripande mål är att utveckla innovativa test och diagnosmetoder för att genom detta öka möjliggheten för små och medelstora företag att återtillverka begagnade/använda mekatroniska och elektroniska delsystem till bilar. Avdelningen Monteringsteknik vid Linköpings universitet (LiU) är ansvariga för work package 2 (WP 2) som syftar till att utveckla av lämpliga återtagningskedjor (eng. reverse supply chains) som kan säkerställa att man vid återtillverkning får tillgång till tillräckligt antal lämpliga delsystem till bilar. Det kan även röra sig om, nästan, nya delsystem som har gått sönder och returnerats, exempelvis från garantiåtaganden.

Långsiktiga effekter som förväntas

De övergripande effekterna blir att de nya test och diagnosmetoder som ska utvecklas kommer att starkt utöka möjligheten till att återtillverka de nya typer av mekatroniska och elektroniska delsystem som utgör en allt större del av bilars värde och som dessutom utvecklas i en allt snabbare takt. Projektet är speciellt inriktat mot små medelstora företag och kommer att starkt öka deras förmåga att återtillverka denna typ av system vilket i sin tur kan leda till en stor expansion inom området. LiUs del av projektet kommer att leda till konkreta återtillverkningskedjor för de inblandade företagen men kommer också att leda till generisk kunskapsutveckling inom området. Denna generiska kunskap kommer att spridas till andra företag i branschen.

Upplägg och genomförande

LiUs work package innehåller följande faser Kartläggning av nuläget Konceptutveckling Test av koncept Utvärdering av koncept samt förfining Utveckla ett förfinat och färdigt koncept Resultatspriding

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2008-03345

Statistik för sidan