c.along - normkritiska samtalsformer

Diarienummer 2014-02616
Koordinator c.off
Bidrag från Vinnova 215 000 kronor
Projektets löptid september 2014 - augusti 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Nio salonger eller c.alonger har presenterats i förstudien c.along under 2014-2015. Hur kan traditionella former för konstnärliga och politiska samtal utmanas, och med vilka format kan vi ersätta dem med? c.alongerna har experimenterat med frågeställningarna ur ett konstnärligt/koreografiskt perspektiv, tillsammans med en tio inbjudna konstnärer och ytterligare ett tjugotal besökare per salong. över 200 har deltagit och gemensamt skapat ett multimedialt, digitalt, kollektivt verk, som också är en rapport av förstudien, som släpps på www.c-along.com i oktober 2015.

Resultat och förväntade effekter

Sättet vi samlas på i rum för att samtala konstnärligt och politiskt följer en rad normer som är kopplade till patriarkala värden. Format som föreläsning och panelsamtal t.ex. bygger på idéer om det logiska, det linjära (från början till slut), och det vertikala (uppifrån och ned) idéer djupt sammankopplade en maskulin vetenskaps- och litteraturkanon. c.along tar utgångspunkt i andra former för gemenskap, som vanligtvis inte är förknippade med kunskap, och har genererat innovativa, mer inkluderande och mångfaldigande effekter och format för att tala om - och skapa ny - kunskap.

Upplägg och genomförande

Den generella metoden börjar med en både personlig och teoretiskt brevväxling mellan två konstnärer / organisatörer av c.alongen, vilken sedan skickas per post till 20 gäster, som alla ombeds sända inbjudan vidare till en person var. Brevväxlingen bildar en slags ´kurslitteratur´ för salongerna, som också de ´talar´ med andra språk än dem som vi vanligtvis förknippar med det kunskapsproducerande samtalet. Metoden för hur vi ska prata/göra under c.alongen, samt metoder för dokumentation, har alla flätats in i c.alongens ämne.

Externa länkar

A research report, shaped as a collective and multi-medial digital work of choreography, released in October 2015.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.