C - Strategiundersökning - Innovativ formulering av LL-37 - EminTech

Diarienummer
Koordinator EminTech
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid januari 2010 - april 2010
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-03687

Statistik för sidan