ByggSynk Effektivare och säkrare byggproduktion

Diarienummer
Koordinator Intelliwork Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 125 000 kronor
Projektets löptid februari 2012 - maj 2012
Status Avslutat
Utlysning Bygginnovationen 2011-2018
Ansökningsomgång Bygginnovationen 2011-2014

Syfte och mål

Syftet var att skapa förutsättningar för kommersialisering av ByggSynk och etablera slagkraftigt partnersamarbete för kommersialiseringen. Detta är uppfyllt. Consultec har en stor kundbas av kompletterande produkter nationellt och internationellt. Stor kundbas kan därför uppnås snabbt. IntelliWork har spetskompetens inom ByggSynk metodik och produkt med goda förutsättningar att stödja införandet i byggföretagen. Designtech har utvecklat nuvarande version av ByggSynk och har goda förutsättningar att supporta, förvalta och vidareutveckla ByggSynk.

Resultat och förväntade effekter

Genom kommande utvecklingsprojekt skapas en stark affärsplattform för att sprida ByggSynk arbetssättet nationellt och internationellt. Det skapar expansionsmöjligheter för partnerföretagen. Det effektiviserar byggproduktionen vilket innebär att byggföretagen sänker sina kostnader och stärker konkurrenskraften. Det ger även byggföretagens kunder bättre värde för pengarna vilket möjliggör prioritering av öklad byggproduktion.

Upplägg och genomförande

Partnerskapet etablerades. I samverkan mellan leverantörerna och byggföretagen utvecklades marknadsanalys och affärs/marknadsplan. I samband med detta utformades utvecklingsprojektansökan. Leverantörerna utförde analys av patentering/immaterialrättförutsättningarna. När alla delar blivit klara slutfördes och inlämnades utvecklingsprojektansökan till Bygginnovationen.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.