Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Byggnadsintegrerad organisk solcellsfilm

Diarienummer
Koordinator LINKÖPINGS UNIVERSITET HOLDING AB - LIU INNOVATION
Bidrag från Vinnova 1 893 116 kronor
Projektets löptid februari 2016 - september 2018
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet med projektet var att: (1) Tillsammans med industriell aktör utveckla en Proof-Of-Concept för att verifiera innovation-market-fit. (2) Så långt som möjligt verifiera den industriella processen både internt och de processteg som ska outsourcas. (3) Verifiera marknadsintresset för den aktuella applikationen. (4) Ta projektet till ett läge där det går att resa riskkapital för att driva projektet vidare. Samtliga 4 områden har uppfyllts.

Långsiktiga effekter som förväntas

En lyckad POC tillsammans med Verisure har resulterat i ett beslut hos dem att börja producera en solcellsintegrerad produkt. Tack vare detta projekt har vi kunnat starta ett flertal ytterligare POC:ar med fler potentiella kunder och har kunnat resa vårt första kapital Förväntade effekter av projektet är att en ny industri byggs upp i Sverige inom organiska solceller, med avstamp inom energiförsörjning av lågströms-elektronik och med potentialen att i kommande faser erbjuda storskalig produktion av en unikt kostnads- och resurseffektiv solcell.

Upplägg och genomförande

Projektstruktur och genomförande har grundat sig på tydliga etappmål i fyra delar som har satts upp i samråd med Vinnovas handläggare och Vinnovas externa coach med närliggande industriell bakgrund. Etappmålen har reviderats efter varje etapp och efter halva projektets genomförande gjordes en större pivotering, där en nytt affärscase och en ny industriell samarbetspartner infördes. Vi har fått mycket viktig input via den externa coachen relaterat till vår industriella processbeskrivning. Projektet har uppfyllt samtliga syften vi satte upp med projektet.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2015-04898

Statistik för sidan