Byggnadsintegrerad organisk solcellsfilm

Diarienummer 2015-04898
Koordinator LINKÖPINGS UNIVERSITET HOLDING AB - LIU INNOVATION
Bidrag från Vinnova 1 893 116 kronor
Projektets löptid februari 2016 - september 2018
Status Beslutat
Ansökningsomgång VINN-Verifiering 2015 - höst

Syfte och mål

Projektet baseras på en organisk tunnfilmssolcell som utvecklats på Linköpings Universitet. En ultralätt, flexibel och semi-transparent solcell med unikt kort återbetalningstid av klimatpåverkan vid tillverkning samt med potential att representera världens billigaste solel räknat i kronor per watt. I och med detta projekt tar vi första stegen mot kommersialisering av produkten. I samarbete med Safeman, som tillverkar stora volymer flyktinghus i lättviktsmaterial, materialintegrerar vi solcellsfilmen med deras takplattor som består av en flexibel skumplast.

Förväntade effekter och resultat

önskvärt slutresultat är att skriva avtal med en första volym-kund samt att genom denna proof-of-concept kunna attrahera kapital för en storskalig satsning på innovationen.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet drivs i maximalt två år med avstämning var sjätte månad. Under etapp 1 och 2 utvärderas ett antal hypoteser kring en integrerad lösning avseende förutsättningar att automatisera integrationen, hållbarhet samt användarvänlighet. Under etapp 3 och 4 fortsätter vi med långtidstester och börjar mer konkret arbeta med finansiering och/eller joint-venture relationer.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.