Byggkomponenter - 12021

Diarienummer 2012-01599
Koordinator PROJEKTVERKSTAN I SVERIGE AB
Bidrag från Vinnova 0 kronor
Projektets löptid maj 2012 - december 2013
Status Avslutat
Utlysning Bygginnovationen 2011-2018
Ansökningsomgång 2011-02959-en

Syfte och mål

Utveckla affärsmodell för Byggkomponenter genom att studera en komponenten Fasad.

Förväntade effekter och resultat

Produktutveckling, ökad produktivitet och plats för nya aktörer inom produktutveckling i byggandet.

Planerat upplägg och genomförande

Efter uppstart och insamling av projektdata besikta och hålla kravdialog i ett fullskaleprojekt. Studera komponentens gränssnitt. Utveckla affärsmodell och beskriva nästa steg, genomförande av fullskaleprojekt.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.