Byggkomponenter - 12021

Diarienummer
Koordinator PROJEKTVERKSTAN I SVERIGE AB
Bidrag från Vinnova 0 kronor
Projektets löptid maj 2012 - december 2013
Status Avslutat
Utlysning Bygginnovationen 2011-2018
Ansökningsomgång Bygginnovationen 2011-2014

Syfte och mål

Utveckla affärsmodell för Byggkomponenter genom att studera en komponenten Fasad.

Förväntade effekter och resultat

Produktutveckling, ökad produktivitet och plats för nya aktörer inom produktutveckling i byggandet.

Planerat upplägg och genomförande

Efter uppstart och insamling av projektdata besikta och hålla kravdialog i ett fullskaleprojekt. Studera komponentens gränssnitt. Utveckla affärsmodell och beskriva nästa steg, genomförande av fullskaleprojekt.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2012-01599

Statistik för sidan