BXV Effektiva Värmepumpar (Resebidrag)

Diarienummer
Koordinator BXV Bubble Expansion Valve AB - Bubble Expansion Valve AB
Bidrag från Vinnova 0 kronor
Projektets löptid februari 2009 - maj 2009
Status Avslutat
Utlysning Resebidrag EUREKA och Eurostars
Ansökningsomgång Resebidrag EUREKA och Eurostars 2010

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-00358

Statistik för sidan