Bulkamorfa Järnbaslegeringar

Diarienummer 2009-00481
Koordinator Superior Metals Sweden AB
Bidrag från Vinnova 1 000 000 kronor
Projektets löptid juni 2009 - september 2010
Status Avslutat