Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Bulkamorfa Järnbaslegeringar

Diarienummer
Koordinator Superior Metals Sweden AB
Bidrag från Vinnova 1 000 000 kronor
Projektets löptid juni 2009 - september 2010
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-00481

Statistik för sidan