Building Strategic Relationsships: Hot Zone Solutions Group II

Diarienummer 2017-00031
Koordinator Bioincendia AB
Bidrag från Vinnova 11 100 kronor
Projektets löptid januari 2017 - mars 2017
Status Avslutat
Utlysning Resebidrag EUREKA och Eurostars
Ansökningsomgång Resebidrag EUREKA och Eurostars 2016-2017