Building better fat pads - A cure for the metabolic syndrome?

Diarienummer 2011-01336
Koordinator Göteborgs Universitet - Institutionen för neurovetenskap och fysiologi
Bidrag från Vinnova 2 050 000 kronor
Projektets löptid juni 2011 - september 2014
Status Avslutat
Ansökningsomgång VINNMER Marie Curie International qualification 2011-04-01

Syfte och mål

Följande mål angavs i projektplanen: 1) Identifiera nya strategier för behandling av metabol sjukdom, med fokus på fettväven 2) Etablera mig som självständig forskare vid Avd. f. endokrinologi, Inst. f. Neurovetenskap och fysiologi vid GU 3) Etablera samarbete mellan utländsk och svensk miljö I generella drag har projektmålen har uppnåtts! Istället för att etablera mig vid Avd. f. endokrinologi ingår dock min grupp i ny avdelning för metabol fysiologi. När jag flyttade hem uppkom möjligheten att få vara med och starta upp denna nya avdelning - en unik chans som jag inte ville missa.

Resultat och förväntade effekter

Resultat: 1) VINNOVA anslaget har banat väg för min återflytt till Sverige och nuvarande anställning som bitr universitetslektor vid Göteborgs universitet 2) Idag leder jag en forskargrupp som fokuserar på fettväven betydelse för uppkomst av metabol sjukdom 3) Vi samarbetar med fortfarande med Prof. Philipp Scherer, vilket mina nya kollegor i Sverige också har mycket nytta av 4) Under projekttiden har jag publicerat nio originalartiklar, varav flera är i sk high-impact tidskrifter Jag hoppas nu att kunna inspirera mina studenter, och leda min grupp till nya spännande upptäckter.

Upplägg och genomförande

Jag erhöll VINNOVA anslaget när jag var postdok i Prof. Philipp Scherers grupp vid UTSW Medical Ctr. Egna medel gjorde det möjligt för mig att driva min egen forskningslinje. I sin tur har detta bidragit till att jag senare lyckades erhålla större projektanslag från Vetenskapsrådet och Novonordiskfonden, vilket möjliggjorde min etablering som självständig forskare vid GU. Utöver det vetenskapliga arbetet, har jag ägnat tid och energi på att bygga upp mitt labb, söka olika tillstånd, rekrytera medarbetare och inte minst utveckla mitt ledarskap, inklusive pedagogiska färdigheter.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.