BSR INNO NET ICT PILOT SVENSK DELANSÖKAN

Diarienummer
Koordinator Lunds universitet - Öresundsuniversitetet
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid oktober 2008 - augusti 2009
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2008-02650

Statistik för sidan