BSR Inno Net ICT Pilot

Diarienummer
Koordinator Lunds universitet - Öresundsuniversitetet
Bidrag från Vinnova 509 748 kronor
Projektets löptid oktober 2008 - september 2009
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2008-02556

Statistik för sidan