BSR Inno Net - Food pilot

Diarienummer
Koordinator Foodwest Oy
Bidrag från Vinnova 534 750 kronor
Projektets löptid oktober 2008 - september 2009
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2008-02619

Statistik för sidan