Bryggfinansiering PiiA

Diarienummer 2013-04567
Koordinator SICS Swedish ICT Västerås AB
Bidrag från Vinnova 786 898 kronor
Projektets löptid september 2013 - december 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet har arbetat med 7 övergripande aktiviteter. 1. Startat igång de första projekten genom samordnad kickoff och uppföljningar. 2. Förberett underlag för en första utlysningsomgång. 3. Tillsatt och formerat styrelse och ledningsråd samt till vissa delar industriråd och forskningsråd 4. Börjat kontakta industriella partners. 5. Påbörjat en informationskampanj hos berörda industrier och FUI miljöer. 6. Skapat kommunikationsmaterial 7. Tillsammans med Vinnova kompletterat och anpassa programmet i enlighet med Vinnovas krav

Resultat och förväntade effekter

Det strategiskt innovationsområdet inom Processindustriell IT och Automation är igång f o m 1 januari 2014.

Upplägg och genomförande

Följande skulle åstadkommas: 1. Starta igång de första projekten genom samordnad kickoff och uppföljningar 2. Underlag för en första utlysningsomgång. 3. Tillsätta och formera styrelse, forskningsråd, ledningsråd samt industriråd. 4. Kontraktera industriella partners. 5. Påbörja en informationskampanj hos berörda industrier och FUI miljöer. 6. Kommunikationsmaterial 7. Tillsammans med Vinnova komplettera och anpassa programmet i enlighet med Vinnovas krav

Externa länkar

PiiAs webbplats

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.