BryggFinansiering Myfab 2009-07--12

Diarienummer 2009-04007
Koordinator Vetenskapsrådet
Bidrag från Vinnova 2 000 000 kronor
Projektets löptid juli 2009 - december 2009
Status Avslutat