Bryggfinansiering för SIO Produktion 2013

Diarienummer 2013-04447
Koordinator Teknikföretagens Service i Sverige AB
Bidrag från Vinnova 900 000 kronor
Projektets löptid oktober 2013 - december 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Syfte och mål för perioden september-december 2013 med bryggfinanseiring från Vinnova var att starta det Strategiska innovationsprogramemt Produktion2030 genom att organisera, leda, koordinera och kommunicera aktiviteterna inom Strategiska innovationsprogrammet Produktion. Målen är uppfyllda med undantag av aktiviteten Innovation inom produktion.

Resultat och förväntade effekter

Resultat i korthet under perioden: Organisationsstruktur klar. Programkontoret etablerat. Arbetsordning klar. Styrningen av programmet klar och kommunicerad. Utlysnings- och beslutsförfarandet förankrat och kommunicerad. Kommunikationsstrategi påbörjad, hemsida framtagen. åtta Forsknings- och innovationsprojekt startade. Sammansättning och planering av expertgrupper påbörjat. Utlysningsförfarandet för SIO-programmet klart. Intern och extern kommunikation påbörjad. Instrumenten utbildning, SME och internationalisering har startat.

Upplägg och genomförande

Under perioden har programkontorets resurser utgjorts av 1,5 heltidstjänster. Kompletterande support har erhållits från samverkansparterna Chalmers, KTH och Swerea IVF. Detta har varit helt avgörande för att få igång det stora antalet aktiviteter och grupper i progammet. Under perioden har alla planerade aktiviteter kunnat genomföras, med undantag av Innovation inom produktion.

Externa länkar

Extern hemsida för Strategiska innovationsprogramemt Produktion2030

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.