Brukarorienterad innovation inom primärvården genom innovationsgrupper

Diarienummer 2013-02452
Koordinator Karlstads universitet - Centrum för tjänsteforskning
Bidrag från Vinnova 460 000 kronor
Projektets löptid september 2013 - januari 2014
Status Avslutat
Ansökningsomgång Innovativ organisering - steg 1

Syfte och mål

Syftet: öka innovationsgraden, öka brukarnas välbefinnande och minska kostnaderna i primärvården genom bildandet av innovationsgrupper Mål: Etablera en metodik (innovationsgrupper) för att öka innovationsgraden i primärvården. Denna metodik prövades och kommer vidareutvecklas i huvudprojektet. Identifiera 25 innovationer eller idéer för innovationer. 19 idéer identifierades. Implementera 10 av dessa innovationer i de studerade enheterna och sprida 5 av de identifierade innovationerna till minst 20 andra vårdcentraler inom två år. Detta ska göras i huvudprojektet.

Resultat och förväntade effekter

Se bifogad ansökan och ovan.

Upplägg och genomförande

Se bifogad ansökan.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.