Broken hearts

Diarienummer 2015-04917
Koordinator RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB - SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB
Bidrag från Vinnova 1 417 800 kronor
Projektets löptid januari 2016 - juni 2018
Status Pågående

Syfte och mål

Projektets mål är att utveckla ett samarbete mellan forskare i Norge och Sverige som fokuserar på att utvärdera metoder för att tillverka funktionell artificiell hjärtvävnad för användning inom läkemedelsindustrin som exakta testmodeller för toxicitetstestning och regenerativ medicin, samt i framtiden, inom sjukvården som implantat.

Förväntade effekter och resultat

Konstgjord personlig hjärtvävnad förväntas vara mycket användbart i framtidens medicin. Som testsystem för läkemedelsindustri erbjuder tekniken en mer relevant och tillförlitlig modell jämfört med dagens djurmodellbaserade testsystem, vilket innebär minskade kostnader och ledtider för läkemedelsutveckling, samt ökad säkerhet. Kardiovaskulär toxicitet är en av de mest fruktade komplikationerna för ett flertal läkemedel och runt en femtedel av drogrelaterad toxicitet visar sig först i de senare kliniska utprövningsfaserna.

Planerat upplägg och genomförande

Humana hjärtstamceller (cardiomyocyter) kommer att användas för att recellularisera icke-human, decellulariserad hjärtvävnad. På så sätt skapas humana artificiella hjärtan i olika format. Den fysiologiska funktionen hos de artificiella vävnaderna kommer att studeras och utvärderas i detalj.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer. Projektets koordinator kan ge dig mer information.