Broken hearts

Diarienummer 2015-04917
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB
Bidrag från Vinnova 1 417 800 kronor
Projektets löptid januari 2016 - juni 2018
Status Avslutat
Ansökningsomgång VINNMER Marie Curie Incoming 2015-09-16

Syfte och mål

Projektets mål är att utveckla och utvärdera metoder för att tillverka funktionell artificiell hjärtvävnad för användning inom läkemedelsindustrin som exakta testmodeller förtoxicitetstestning och regenerativ medicin, samt i framtiden, inom sjukvården som implantat. Projektet fokuserade också på att utveckla projektledaren Dr. Jim Lund mot en framtida forsknings och projektledare inom regenerativ medicin.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har främst fokuserat på att utveckla specifika decellulariserings och recellulariserings protokoll för att utveckla recellulariserade funktionell hjärtvävnad i en bioreaktor. Eftersom en framgångsrik recellularisering är beroende av en skonsam decellularisering har flera olika protokoll utvärderats. Utvecklingen av Dr. Lunds karriär har gjort honom kompetent att i framtiden leda komplexa multidisciplinära projekt, exempelvis inom EUs forskningsramprogram FP7 och 8 samt i svenska UDI. Dessa projekt förväntas stärka Sveriges position Life science sektorn.

Upplägg och genomförande

Projektet har till största delen bedrivits på SP Sveriges tekniska forskningsinstitut senare RISE. Delar av designen av den experimentella bioreaktorn som utvecklats har gjorts i samarbete med UiT Norges arktiska universitet. Projektet har även inkluderat samarbete med Göteborgs universitet vilka har bidragit med sin kunskap inom decellularisering.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.