Brobyggarna

Diarienummer 2015-02862
Koordinator HELGALUNDENS KOMMUNIKATIONSBYRÅ AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid juni 2015 - december 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Contendo fick, under namnet Brobyggarna, stöd från Vinnovas utlysning Sociala innovationer, 2015. Med hjälp av stödet har vi tagit fram en arbetsmetod och en verksamhetsplan för Contendo. Vi har också knutit ett flertal kontakter främst inom offentlig sektor (enskilda kommuner, samordningsförbund, SKL m.fl.), däribland med potentiella kunder och samarbetspartner, samt satt ihop en referensgrupp med representanter från forskning, offentlig sektor, näringslivet och brukarorganisationerna.

Resultat och förväntade effekter

Contendo kommer att starta ett ´pilotcentrum´ . Med ett pilotcentrum kan vi prova arbetsmetod och affärsmodell och påvisa hur de strukturella utmaningarna kan lösas, respektive metodens lönsamhet för både samhälle och individ. Utifrån de samtal som vi har fört med aktörer inom offentlig sektor, håller vi det för troligt att det går att få till ett pilotcentrum. För att nå dit behövs dock sannolikt sex till tolv månader av ytterligare lärande, workshops, stärkande av partnerskap och förhandlingar för att bygga en hållbar allians mellan alla inblandade välfärdsaktörer.

Upplägg och genomförande

Se ovan.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.