Brewhouse Inkubator

Diarienummer 2015-06387
Koordinator BREW HOUSE GÖTEBORG
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid januari 2016 - december 2017
Status Pågående
Ansökningsomgång Inkubationsstöd Erfarenhetsutbyte