Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Bredbandsbeteende

Diarienummer
Koordinator Acreo AB - Acreo AB, Kista
Bidrag från Vinnova 3 249 999 kronor
Projektets löptid januari 2008 - december 2010
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Projektet strävar efter att ge en bättre förståelse av en populations bredbandsbeteende än vad som är fallet idag. Bättre förståelse av trafikflödet i nät samt använderbeteende är kritiskt för att förstå dynamiken i näten och använderbehov. Detta leder i sin tur till bättre och mer flexibla nät. En bättre förståelse av bredbandsbeteende kan dessutom leda till bättre tjänster och dolda mönster kan identifieras t.ex. skillnader mellan olika demografiska grupper.

Långsiktiga effekter som förväntas

Vi förväntar att ta fram kunskåp och testmetoder som kombinerar de tekniska mätningar med använderfeedback på ett sätt som möjliggör för nät- och tjänstutvecklare att designa bättre produkter för sina målgrupper (utrustningstillverkare, operatörer, slutanvändare).

Upplägg och genomförande

Projektet har tre delar som bygger på olika sätt att mäta användarbeteende: Konceptutveckla av Opinion Channel (OC), en tjänsteplattform där man med hjälp av en fjärrkontroll kan ge feedback till en TV-ström på egna TV´n. Förfina de nuvarande trafikmätningar och utveckla en metod för storskaliga tillämpningar (mätningar, presentation och jämförelse av resultat) Utveckla en kombinerad testmetod som samlar in data från trafikmätningar, personliga intervjuer och OC på ett lättillgängligt sätt som kan nyttjas av projektet fokusgrupper: Tjänsteutvecklare, tjänsteplattformutvecklare, nätdesignare och samhället som helhet.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 2 mars 2022

Diarienummer 2007-02513

Statistik för sidan