Breathing Aid

Diarienummer 2018-04866
Koordinator VivoLab AB
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid januari 2019 - december 2019
Status Pågående

Syfte och mål

Att öka samt förbättra vår kunskap runt bolagets immaterialrättsliga innehav och förmåga. Målet är att själva kunna hantera enklare IP-frågor inom bolaget utan att alltid behöva ta hjälp av en IP-konsult.

Förväntade effekter och resultat

Bolaget bygger stor del av sin verksamhet på att driva och hantera innovationer som direkt berör IP-frågor. Detta ställer krav på oss som entreprenörer att klara av detta för att sedan kunna visa för slutkund att vi är trovärdiga i dessa frågor. Effekten av IP-checken kommer att vara en bättre strategi för att hantera dessa frågor redan vid uppstartsfasen av framtida projekt och att kunna analysera bättre redan påbörjade projekt.

Planerat upplägg och genomförande

Vi har etablerat kontakt med patentbyrå som vi tillsammans med kommer att ta fram strategier runt IP direkt kopplat till bolaget. Fokus kommer att vara innevarande projekt Breathing Aid

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.