Breathing Aid

Diarienummer
Koordinator VivoLab AB
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid januari 2019 - december 2019
Status Avslutat

Syfte och mål

Vivolab behövde göra en genomgång av sina styrkor och svagheter rörande IP. Detta för att kunna öka sin egna kunskapsnivå samt att stärka Vivolabs konkurrenskraft inom IP.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet är en kvalitativ rapport med tydliga förslag till förbättringar. Vivolab kommer att arbeta enligt de givna förslagen samt fortsätta samarbetet med rapportskrivande byrå för fördjupad kunskap.

Upplägg och genomförande

Vivolab och IP-byrån gjorde en översyn av Vivolabs IP-struktur för att skapa ingångsvärden för rapporten. Sedan gjordes en systematisk genomgång av Vivolabs styrkor och svagheter genom en bred analys av ex.vis patent, varumärken, domäner mm. Genom kontinuerlig dialog och analys kunde kunskapsnivå höjas och underlag till rapport skapas.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 6 december 2018

Diarienummer 2018-04866

Statistik för sidan