Brazil-Sweden Waste Recovery

Diarienummer 2010-02742
Koordinator Högskolan i Borås - Institutionen Ingenjörshögskolan
Bidrag från Vinnova 450 000 kronor
Projektets löptid december 2010 - december 2011
Status Avslutat

Syfte och mål

Borås stad var en av pionjärerna i Sverige för att minska deponering och omvandla avfall till energi, bränsle och material. Sedan 2006 har Högskolan i Borås tillsammans med Borås Stad, Borås Energi & Miljö AB och SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut samarbetat för att överföra kunskap och teknik inom avfallshantering och resursåtervinning från Sverige till andra länder. Dessa aktörer har bildat ett nätverk i Borås som kallas ´Waste Recovery Aktörssamverkan´ i samarbete med flera privata bolag och andra kommunala aktörer. Syftet med detta projekt är att etablera ´systernätverk´ till vårt nätverk i Borås i några Brasilianska städer. Primärt samverkar vi med Porto Alegre, Sao Paulo och Rio de Janeiro. Målet för nätverken är att Bidra till hållbar utveckling och skapa affärsmöjligheter inom avfallshantering via samverkansprojekt mellan Brasilianska och Svenska aktörer.

Resultat och förväntade effekter

1-Etablera samverkan mellan olika regionala aktörer i tre olika brasilianska regioner om avfallshantering och koppla det till waste recovery aktörssamverkan i Borås. 2-Definiera konkreta forsknings- och utbildningsfrågor för samarbete mellan dem brasilianska universiteten och Högskolan i Borås. 3-Att locka fler toppstudenter från Brasilien till Högskolan i Borås för att studera inom de berörda områdena, 4-Att stimulera forskning och utbildning vid lokala universitet i Brasilien inom de berörda områdena. 5-Identifiera brasilianska företag som är eller kan vara aktiva inom avfallshantering och koppla dem till motsvarande svenska företag. 6-Bidra till förutsättningar för svenska mindre miljöteknikföretag att etablera sig på den brasilianska marknaden. Detta kan tex ske genom licens eller joint-venture företagsamhet 7-Definiera konkreta projektförslag som kan genomföras i samverkan mellan de svenska och brasilianska företag. 8-Att söka finansiering från privata sektorn, lokala och centrala myndigheter i Brasilien, Sverige, EU och internationella medel för fortsättning av projektet.

Upplägg och genomförande

Driva två till tre workshops i Brasilien gällande forskning, innovationer och teknologiöverföring inom avfallsåtervinning. Identifiera intressanta aktörer för samarbetet båda i Sverige och Brasilien, Dialogmöten mellan svensk-brasilianska aktörer arbetande med gemensamma intresseområden

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.