Brasilien resa 16-20 maj

Diarienummer 2016-02429
Koordinator NÄRINGSLIVSUTVECKLING I LINKÖPING AB (NULINK AB)
Bidrag från Vinnova 20 000 kronor
Projektets löptid april 2016 - maj 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Resan syftar till att identifiera och etablera kontakt med lämpliga partners för svenska SMF inom Aerospace. Detta uppfylldes genom besök på Brazilian Aerospace Cluster samt match.making event med brasilianska företag.

Resultat och förväntade effekter

Identifiera och etablera kontakter med möjliga brasilianska partners till svenska SMF inom Aerospace för vidare samverkan. Utfall: Samarbetsavtal mellan svenskt och brasilianskt kluster är på väg att tas fram. Kontakter kommer följas upp.

Upplägg och genomförande

Resan innebar bl a besök på Brazilian Aerospace Cluster i Sao Jose dos Campos och besök hos ett antal enskilda mindre företag på plats. Match-making event i Sao Paolo på SENAI innebar att kontakter utväxlades.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.