BranschanalyserVGR

Diarienummer 2013-01976
Koordinator Västra Götalandsregionen - Regionutvecklingssekretariatet
Bidrag från Vinnova 0 kronor
Projektets löptid april 2013 - november 2014
Status Avslutat