Branschanalyser kopplade till strukturfondsprogrammet i Södra Sverige

Diarienummer 2013-01730
Koordinator Region Skåne - Näringsliv Skåne, Malmö
Bidrag från Vinnova 0 kronor
Projektets löptid april 2013 - november 2014
Status Avslutat