Brandskydd för cellulosa och trävirke.

Diarienummer 2013-01428
Koordinator Biosyspro AB
Bidrag från Vinnova 0 kronor
Projektets löptid april 2013 - augusti 2013
Status Avslutat
Utlysning Bygginnovationen 2011-2018
Ansökningsomgång Bygginnovationen 2011-2014

Syfte och mål

Syfte och målsättning med projektet är att arbeta fram en fördjupad ansökan i enlighet med de kommentarer som Bygginnovations affärsråd ger på Bioisolators ansökan 13002. SP uttalande, En13051-1 certificat

Resultat och förväntade effekter

SP uttalande En13051-1 certifikat

Upplägg och genomförande

Vid samtal med SP(Per Turesson) har framkommit att det testresultat som föreligger för flamsäkerhet med E certifikat 20120928 är tillräckligt för att kunna börja med ett serie av omfattande tester för att säkerställa medlets egenskaper när det gäller olika slags virke.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.