Botkyrka YAP - en stödinsats för unga i riskzon

Diarienummer
Koordinator Botkyrka kommun - Stöd- och utvecklingsenheten
Bidrag från Vinnova 895 413 kronor
Projektets löptid januari 2016 - december 2016
Status Avslutat
Utlysning Frön - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet
Ansökningsomgång FRÖN Utveckling hösten 2015

Syfte och mål

Syfte och mål med att införa YAP var flera. Övergripande var syftet att utveckla en insats för barn som lever i ekonomisk och social utsatthet med målet att öka chanserna för dem att i framtiden bli självförsörjande och ha en bättre hälsa. Genom YAP:s styrkebaserade förhållningssätt skulle unga stöttas att klara skolan. Med YAP skulle möta de förbättringsbehov som forskning visat att insatsen kontaktperson har. YAP har helt klart lyckats med det senare. När det gäller hälsa och skolresultat är det svårare att i ett kort perspektiv se tydliga resultat.

Resultat och förväntade effekter

Parallellt med att YAP införts har FOU Södertörn genomfört en studie för att ta reda på om YAP lett till förbättrade skolresultat och förbättrad upplevd psykisk hälsa. Den studien kommer färdigställas i mars 2017 och ger förhoppningsvis svar vilka resultat YAP haft i de avseendena. De unga som fullföljt insatsen har åstadkommit viktiga stegförflyttningar som ökat möjligheterna för dem att klara skolan och må bättre. YAP har både kortat och förhindrat externa placeringar, men också skapat bättre förutsättningar för placeringar att lyckas när sådana varit nödvändiga.

Upplägg och genomförande

Den plan som gjordes i samband med ansökan har följts. Genomförandet har gått bra och de hinder eller svårigheter vi stött på under vägens gång har hanterats. Vissa av arbetspaketen visade sig svåra att genomföra. Att säkert säga att YAP minskat kostnaderna för externa placeringar visade sig komplicerat. Det kan med säkerhet sägas att kostnaderna totalt minskat och att YAP bidragit till det. Många av arbetspaketen behöver ett fortsatt arbete, både att utveckla och förbättra, men bedömningen är att YAP har potential att kunna fungera även för andra målgrupper, t ex föräldrar.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2015-05858

Statistik för sidan