Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Bostäder för alla -nya finansieringsmodeller

Diarienummer
Koordinator Fastighets AB Trianon
Bidrag från Vinnova 1 088 300 kronor
Projektets löptid november 2018 - december 2021
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektets syfte har varit att undersöka nya finansieringslösningar med målet att tillgängliggöra nyproducerade bostadsrätter för en större målgrupp och därmed skapa mer blandade bostadsområden. Marknadsundersökningar har bidragit till ökad kunskap om målgruppens möjligheter att köpa bostad. Projektet har resulterat i en finansieringslösning som kommer att lanseras våren 2022. Projektet har fört diskussion med såväl regering som Finansinspektionen om nya finansieringslösningar för målgruppen. Erfarenheter har kontinuerligt kommunicerats och spridits.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har resulterat i en finansieringsmodell som tillgängliggör bostadsrätter i Rosengård för en grupp som tidigare inte kunnat efterfråga ägd bostad pga. av kravet på kontantinsats. Om lösningen skalas upp och används i fler områden kan projektet på lång sikt bidra till att fler hushåll kan sänka sin boendekostnad, öka sitt sparande samt bo kvar i området. Med mindre omflyttning skapas ett tryggare område och i förlängningen en tryggare stad. Lösningen kan bidra till att bryta den socioekonomiska segregationen och att Malmö blir en föregångare för andra städer.

Upplägg och genomförande

Ett starkt stigberoende* inom bostadsmarknaden bidrar till att såväl finansiella regelverk som bankernas villkor motverkar nytänkande och projektet har behövt bryta ny mark. Att projektgruppen haft en tvärsektoriell sammansättning från både privat och offentliga sektor har varit en framgångsfaktor. En konklusion är nödvändigheten av långsiktighet och uthållighet i arbetet med sociala utmaningar. Temat har ytterligare aktualiserats under projekttiden och projektet har gett input till såväl statliga utredningar som forskningsrapporter.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 4 maj 2022

Diarienummer 2018-02758

Statistik för sidan