BoSmart

Diarienummer
Koordinator Acreo Swedish ICT AB - Acreo Swedish ICT AB, Kista
Bidrag från Vinnova 3 000 000 kronor
Projektets löptid november 2009 - december 2012
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-02999

Statistik för sidan