BoSmart

Diarienummer
Koordinator Acreo Swedish ICT AB - Acreo Swedish ICT AB, Kista
Bidrag från Vinnova 3 000 000 kronor
Projektets löptid november 2009 - december 2012
Status Avslutat