BornGlobal2016

Diarienummer 2016-01722
Koordinator Zordix AB
Bidrag från Vinnova 250 000 kronor
Projektets löptid februari 2016 - maj 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Zordix AB har deltagit i Born Global 2016 och utfallet är att kursen är genomgången.

Resultat och förväntade effekter

Förväntat resultat att kursen är genomgången och kunskaper ökat.

Upplägg och genomförande

Kursen är genomförd enligt schema.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.